Onlayn müraciət

 • Krediti seçin
 • Kredit məbləği
 • Kredit müddəti
 • Soyadı
 • Adı
 • Faktiki yaşadığınız şəhər
 • Mobil telefon nömrəsi
 • E-mail
 • İşlədiyiniz təşkilatın adı
 • Xalis aylıq əmək haqqı
 •  

 • Yuxarıda təqdim etdiyim məlumatların doğruluğunu təsdiq edirəm və ödəniş qabiliyyətimin yoxlanılması üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının kredit reyestrində mənim haqqımda olan bütün məlumatların Bank tərəfindən sorğu edilməsinə və alınmasına əvvəlcədən öz razılığımı bildirirəm.